Veriviljelynäytteiden tutkimusprosessin käytänteet ovat muuttuneet