Uusien verisolulaskijoiden käyttöönottoon aiheuttamat muutokset