Uusien verisolulaskijoiden käyttöönoton aiheuttamat muutokset