Tutkimus ja Opetus

NordLab tuottaa tutkimushankkeiden tarvitsemat laboratoriopalvelut – näytteenotto, näytteiden käsittely ja analyysit.

NordLab Oulun aluelaboratorion ohjeet tutkijoille löytyvät valikosta vasemmalta kohdasta Ohje tutkijoille - NordLab Oulu.

NordLab Kajaanin, Kemin, Kokkolan ja Rovaniemen aluelaboratorioiden ohjeet löytyvät asianomaisten sairaanhoitopiirien internetsivuilta.

Annamme laboratoriolääketieteen opetusta lääkärien peruskoulutuksessa. Järjestämme kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkärikoulutusta yhteistyössä Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Järjestämme sairaalakemistikoulutusta. Vuonna 2014 erikoistuvia lääkäreitä on kuusi (6) ja erikoistuvia kemistejä on viisi (5).

Osallistumme bioanalyytikko-opiskelijoiden koulutukseen liittyvän harjoittelun toteuttamiseen. Lähihoitajaopiskelijat suorittavat näytteenoton ja asiakaspalvelun työssäoppimisen jaksoja Oulun aluelaboratoriossa ja Oulaisten seutulaboratoriossa.

NordLabin tehtäviin kuuluu tieteellinen tutkimustyö.