-Stert2 ja –HygVi näytteiden paperivastausten lähetyksestä siirrytään sähköiseen vastaamiseen