Retikulosyyttien tulostaso ja viitearvot muuttuvat