Li-MibNhO -tutkimusta tehdään jatkossa päivystyksellisesti Oulun aluelaboratoriossa