Erikseen tilattava kapillaariveren Ca-Ion -tutkimus käyttöön