Erikseen tilattava kapillaariveren Ca-Ion -tutkimus (cB -Ca-Ion) otetaan käyttöön