Eräiden kliinisesti tärkeiden mikrobien vuotuinen (2017) herkkyystilanne Lapin sairaanhoitopiirin alueella